مقایسۀ داستانهای چهارگانۀ سورۀ مریم با رویکرد روایت‌‌شناسی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدرضا حاجی اسماعیلی, مهدی مطیع, اعظم‌السادات حسینی

دیدگاههای مختلف تفسیری در بارۀ حیات برزخی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباسعلی صالحی, علی فقیه حبیبی

بازخوانی مفهوم ربا در قرآن کریم بر پایۀ روش معناشناسی ساخت‌گرا

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد حسن شیرزاد, محمد حسین شیرزاد

اختلاف معنایی الف و لام عهد و جنس در تفسیر آیات قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیفعلی زاهدی‌فر, آمنه موسوی شجری

شیوه تفسیری کنز الدقائق، اثر قمی مشهدی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهزهره اخوان مقدم, آسیه رعیت علی آبادی

ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهغلامرضا رئیسیان, ملیکا کردلویی

اندیشه اخلاقی شهید عبدالحسین دستغیب و خاستگاه قرآنی آن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهحامد خانی (فرهنگ مهروش), رضوان کامیاب فرد

مطالعه ترجمه های فارسی قرآن از حیث صحت ترجمه لای نفی جنس

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهزهره اخوان مقدم, مجید نبوی

تحلیلی بر جنگ و صلح در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدتقی رفعت‌نژاد, جواد زروندی

بررسی سیر تطور فهم مفسران از قیمومیت و ضرب در آیه 34 سوره نساء

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعلی معموری, زهرا خوش سخن مظهر

صور جمال در ساختار جمله های مجهول قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدبابک فرزانه

بررسی روش تفسیری امامیه در آیات تشبیهی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدتقی کبیری

نقد و بررسی دیدگاه های تفسیری فخررازی در باب دو آیه تبلیغ و اکمال

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدمحمدباقر حجتی, مریم هرمزی شیخ طبقی

نور در عهد جدید و قرآن مجید (با تأکید بر روایات و تفاسیر عرفانی)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمودرضا اسفندیار, نفیسه علی‌پور منزه

بلاغت التفات در قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابراهیم زارعی فر

امتیازات تفسیر المیزان بر تفسیر المنار

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهامیر جودوی, حسین خوشدل مفرد

جلوه های تربیت در دعاهای قرآنی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهدل‌آرا نعمتی پیرعلی

فرهنگ نامگذاری از دیدگاه قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدمهدی مظاهری, محمدحسین اشرف

قرآن و نقش پیامبران در شکوفایی عقل

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعزیز علیزاده سالطه

تمثیل و بررسی ادبی تمثیلات قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهحمید صمصام, فرشید نجار همایونفر, محمود حسن آبادی

ساره همسر ابراهیم(علیه السلام) در قرآن و روایات

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهاعظم فرجامی, فاطمه‌السادات تهامی

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدبابک فرزانه, شهریار ضیاء آذری

رسالت منتظران در زمینه سازی برای ظهور و تحقق دولت کریمه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس گوهری, محسن دیمه کار گراب

ویژگی ها و ارزش های تفسیر سورآبادی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهیوسف عالی عباس آباد

معرفی مصحفی کهن متعلق به سده 4 ق

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهراحله نوشاوند, حمیدرضا مستفید

«لوگوس» در عهد جدید و «کلمه» در قرآن مجید

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهجمشید جلالی شیجانی

تأثیر مبانی کلامی در حوزه اسماء و صفات بر تحلیل های ادبی آلوسی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدمحمدباقر حجتی, وریا حفیدی

جلوه های بلاغت حذف در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدحسین سیدی, فاطمه صحرایی

نكاتي ديگر از يك ترجمه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس یزدانی

ايمان در نگاه قرآن و ديگران (مسيحيت)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدتقی فعالی

نسخ در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدمحمدباقر صذر

تجويد، آواشناسي و فونتيك

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدحسین ملک‌زاده

تولد حضرت مسيح در قرآن و عهد جديد

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بیابانی اسکویی

چند و چون قرآن پژوهي در عصر حاضر

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی مهدوی‎راد

تفسير موضوعي و آيات الاحكام

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی هاشم‌زاده

تفسير و هرمنوتيك

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدمحمدعلی ایازی

روش قصه پردازي در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهحسین فعال

چند مفهوم قرآني در چند تمثيل فارسي

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهداوود حیدری

رؤیت خداوند در نگاه قرآن، عترت و عرفان

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد صافحیان

راهبردهای آموزش قرآن در سیره نبوی و مقایسه آن با شیوه های نوین آموزشی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی لسانی فشارکی, محسن رجبی

قرآن و نهضت های اصلاحی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدجواد صاحبی

تضمين بياني و اغراض بلاغي آن در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعلیرضا باقر

داستان «ذوالقرنين در قرآن» از منظر تأويل

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدحسین توانایی, جلیل ملا جوادی

مفهوم شناسي «رستگاري» در قرآن کريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدرضا حاجی اسماعیلی

تسبيح موجودات از نظر قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بید‌هندی

عشق الهي در منظر قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهرحمت‌الله شریعتی

تاثير قرآن در واژگان عربى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

ابن كثير و قرائت او

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس همامی

ارتداد در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمرتضی رحیمی

صفات شهر اسلامي از نگاه قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد نقی‌زاده

معناشناسي واژه جاهليت در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی مجرب

بررسي كلمات اضداد در قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی اسدتاش

علامه شعراني و جمع قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهنادعلی عاشوری تلوکی

ابن كثير و قرائت او

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس همامی

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدرضا عطایی

مباني روش شناسي علوم قرآني

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس ایزد‌پناه

داستان‏هاى قرآن از نگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهنادعلی عاشوری تلوکی

آموزش قرآن در مكتب رسول اكرم (ص)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابوالفضل خوش‌منش

قرآن از ديدگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدعلی تجری

تاويل قرآن از ديدگاه امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهاحمد عابدی

چشمه‏هائى از بلاغت در كلام وحى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

آيه تجلى در ديوان امام خمينى (ره)

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد بهنام فر

حروف هفتگانه قرآن از نگاه امام خمينى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدرضا مؤدب

نقش قوه سامعه در آموزش قرآن كريم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابوالفضل خوش‌منش

معناشناسى داستان و اسطوره در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس اشرفی

نگاهى نو به روايات نزول قرآن بر هفت‏حرف

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهغلامحسین اعرابی

چشمه‏هائى از بلاغت در كلام وحى

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد سلامتیان

تحليل ظاهر و باطن قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهجعفر نکونام

شيوه تفسيرى معتزله

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهنادعلی عاشوری تلوکی

نقد ترجمه اى از قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعلی ‏احمد‌ناصح

در طريق استنباط از قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمدکاظم شاکر

معناى فعل «كاد» در قرآن

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدبابک فرزانه

جايگاه اعجاز علمى قرآن در تفسير نوين

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمجید معارف‏