مبانی فقهی غنا و موسیقی از دیدگاه قرآن کریم

پدیدآورمحمدجواد حیدری

نشریهمقالات و بررسیها

تاریخ انتشار1388/12/26

منبع مقاله

share 762 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

نام نشریهپژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم

نام نویسندهمهناز غیاثی, سیده‌منور یزدی, غلام رضا صرامی فروشانی, غلام رضا جعفری

موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسلمان قاسم‌نیا, نسرین قاسم‌نیا, عبدالله حاجی علی لالانی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های ادبی - قرآنی

نام نویسندهیحیی معروف, ثابت ضیایی

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهش‌های قرآنی

نام نویسندهمحمدصادق یوسفی مقدم

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم

نام نویسندهمرتضی قائمی, علی باقر طاهری‌نیا, یوسف فضیلت, مجید صمدی

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدبابک فرزانه, شهریار ضیاء آذری

الجرس و الأیقاع فی تعبیر القرآن

نام نشریهاداب الرافدین

نام نویسندهکاصد یاسر حسین

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد ابوزهرة