بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

پدیدآورفرزاد اسفندیاریعلی ‏احمد ناصح

نشریهپژوهش های نفسیر تطبیقی

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 314 بازدید

مقالات مشابه

تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهقاسم فائز, عماد صادقی, ابوالفضل نوروزی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

نقش غرر آيات در تفسير الميزان با تكيه بر آيات 82و83 سوره «يس»

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهعلى حاجى خانى ـ كاووس روحى برندق ـ محمد آسنجرانى