تبیین ماجرای ملاقات همسر حضرت ابراهیم(ع) با فرشتگان و پاسخ به شبهات آن با محوریت آیات شریفة 71 تا 73 سورة هود

پدیدآورمحمد شریفی

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه27

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 283 بازدید

مقالات مشابه

ساره همسر ابراهیم(علیه السلام) در قرآن و روایات

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده فاطمه السادات تهامی – اعظم فرجامی

زنان صالح در قرآن

نام نشریهبانوان شیعه

نام نویسندهمحمد مهدی مرادی خلج

آسيه (زن فرعون)

نام نویسنده اباذر بشيرزاده - علي نبي الهي

مریم (ع) آینه دار فاطمه (س)

نام نشریهمجله گلستان قرآن

نام نویسندهحسین شانه چی

زنان اسوه در قرآن (حضرت مریم (س))(2)

نام نشریهمجله هنر دینی

نام نویسندهحسین رحیمی

الیصابات

نام نشریهمجله صحیفه مبین

نام نویسندهحسین رحیمی

سیمای قرآنی حضرت مریم (س)

نام نشریهفصلنامه قرآنی کوثر

نام نویسندهرضا سعادت نیا