مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

پدیدآورحمد حسین خوانین زاده

نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

شماره نشریهدوره 1، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 465 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی