موسيقى از منظر قرآن و فقه

پدیدآورمنیره حکمت پناه

نشریهنشریه فصلنامه علامه

شماره نشریه9

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

کلمات کلیدیخانواده قرآنی

share 751 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهناز غیاثی, سیده‌منور یزدی, غلام رضا صرامی فروشانی, غلام رضا جعفری

موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسلمان قاسم‌نیا, نسرین قاسم‌نیا, عبدالله حاجی علی لالانی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهیحیی معروف, ثابت ضیایی

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمدصادق یوسفی مقدم

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسندهمرتضی قائمی, علی باقر طاهری‌نیا, یوسف فضیلت, مجید صمدی

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهسیدبابک فرزانه, شهریار ضیاء آذری

الجرس و الأیقاع فی تعبیر القرآن

نام نشریهآداب الرافدین

نام نویسندهکاصد یاسر حسین

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد ابوزهرة