کاربرد واژه «آیه» در روایات شیعه با توجه به صحیحه هشام بن سالم

پدیدآور کریم پارچه باف دولتی – فاطمه قندالی

نشریهعلوم حدیث

شماره نشریه74

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 39 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی