سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
بررسى و طبقه بندى نقدهاى مربوط به ترجمه هاى قرآن كريم به زبان فارسى
نویسنده :
حجت، هادى
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
آذرنوش، آذرتاش
رشته آموزشی :
علوم قرآن و حديث
مرکز آموزشی :
دانشگاه تربيت مدرس
سال دفاع :
1379
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

در اين پايان نامه علاوه بر معرفى اجمالى ترجمه هاى فارسى قرآن كريم و نقدهاى نوشته شده بر هر يك، براى اولين بار سير تاريخى نقادى ترجمه هاى قرآن كريم تهيه و اين آثار پراكنده از لحاظ صورى و محتوايى طبقه بندى شده است. اين پايان نامه مشتمل بر پنج فصل است : در فصل اول، از فرضيات، اهداف و روش تحقيق سخن رفته است. در فصل دوم، پس از تعريف لغوى و اصطلاحى ترجمه، تاريخچه ترجمه قرآن كريم به فارسى بيان شده و تعدادى از مهم ترين ترجمه هاى كهن فارسى به اختصار معرفى گرديده است. در فصل سوم، پس از بيان معناى نقد و پيشينه تاريخى آن به بيان تاريخچه نقادى ترجمه هاى قرآن كريم پرداخته شده، ضمن معرفى و ارزيابى ترجمه هاى معاصر و نقدهاى نوشته شده بر آنها، جدولى از معرفى ها و نقد و جواب هاى نوشته شده بر اين ترجمه ها به دست داده شده است. در فصل چهارم، ابتدا فهرست جامعى از مقالات نقدها و معرفى هاى مربوط به ترجمه هاى قرآن كريم آمده است، سپس ضمن طبقه بندى اين نقدها از لحاظ تاريخى، صورى و محتوايى با نمودارهايى اين تقسيمات به تصوير كشيده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.