سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی نشریات

عنوان :
فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی بینات
صاحب امتیاز :
موسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)
مدیر مسئول:
محمد عبداللهيان
سردبیر :
محمد عبداللهيان
تحریریه:
دوره انتشار :
فصلنامه
سال انتشار :
1373
قطع :
وزیری
آدرس محل نشریه :
قم، بلوار شهيد محمد منتظري، كوچه 8، پلاك 12، كد پستي:3713743788
آدرس سایت :
http://www.maaref.ir
معرفی

فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی بینات

فصلنامه بينات، نخستين مجله تخصصي ـ پژوهشي قرآن کريم به زبان فارسي است که در بهار سال 1373 ، از سوي مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع) انتشار يافت.
اين نشريه ، پس از انتشار (سپاس خداي را) به لحاظ برخورداري از سطح علمي و پژوهشي و كيفيت ظاهري و محتواي قابل توجه، مورد استقبال كم نظير جامعه اسلامي و پژوهشگران قرآني قرار گرفت كه تا به حال ، 59 شماره از آن انتشار يافته است. و اکنون شصتمين شماره اش را پيش رو دارد. نامه‌ها و ابراز علاقه خوانندگان، تيراژ مجله، تعداد مشتركين، ابراز نظرها نسبت به مقالات و ارسال مقالات بسيار و در نوبت قرار گرفتن آنها جهت درج در بيّنات، همگي ، نشانگر جايگاه مناسب و قابل توجه اين فصلنامه قرآني در ميان پژوهشگران معارف قرآني است و اميد آن مي رود که با کوشش و ابتکارات ديگر، آينده بهتري را، پيش روي داشته باشد.
رمز موفقيت بينات و آن همه استقبال ، بي‌گمان به يمن فضاي عطرآگين و ارجمندي است كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي به وجود آمده و عشق به قرآن ومعارف قرآني را در جان ها جاي داده است. سرفصل‌هاي اصلي بينات عبارتند از: 1ـ سرمقاله 2‌ـ تفسير و مفاهيم 3‌ـ علوم قرآن 4‌ـ قرآن پژوهان و مفسران 5ـ گفت‌وگو 6‌ـ نقد و معرفي آثار قرآني 7‌ـ ترجمه‌هاي جديد 8‌ـ معرفي مراكز قرآني 9‌ـ كتابشناسي 10‌ـ بايسته‌هاي پژوهش و نشر 11‌ـ درآستانه پژوهش و نشر 12‌ـ تازه‌هاي نگارش و نشر 13‌ـ قرآن از نگاه ديگران 14‌ـ معارف قرآن از نگاهي ديگر 15ـ فصل‌هاي مشترك اديان الهي و قرآن 16‌ـ اخبار و نامه‌ها.

 

سرفصل‌ها

1. سرمقاله
يادکرد مباحث اصلي و کليدي و اشاره به موضوعات خاص و متناسب با زمان انتشار فصلنامه ، از مسائلي است که عموماً در سرمقاله ها مورد توجه است.
از آنجا که برخي از شماره هاي بينات ويژه موضوع خاص يا شخصيت قرآني مشخصي است ، در سرمقاله به چرائي و انگيزه هايي که از انتشار آن ويژه نامه داريم ، مي پردازيم و جوانب آن را متذکر مي شويم. بعضاً در برخي از سرمقاله ها به لحاظ اينکه در شماره هاي بعدي قصد پرداختن به موضوع خاصي را داريم به آن اشاره مي کنيم تا پژوهشگران و محققان علوم و معارف قرآني جهت نگارش هاي خود را مشخص نمايند و در آن ويژه نامه ما را ياري رسانند.


2. تفسير و مفاهيم:
معرفي تفاسيرو نقد و بررسي كتاب هاي تفسيري، شناسايي و شناساندن نسخه‌هاي تفاسير موجود در گنجينه هاي كتابخانه‌هاي جهان، ارزيابي و نقد روش هاي مفسران در تفسير نگاري و بررسي هاي منابع تفسير و مستند مفسران نحله هاي گوناگون در حوزه فرهنگ اسلامي، پژوهش ها و بررسي هاي تفسيري، عرضه ديدگاه و انديشه‌هاي نو در تفسير و آيات الهي، از جمله مباحثي است كه در آغازين بخش مجلّه خواهد آمد.
 

 3. قرآن پژوهان و مفسّران:
تفسيرنگاري و تلاش در جهت نگارش آثار توضيحي درباره آيات الهي، پيشينه‌اي بسيار كهن دارد. صدها انسان مؤمن ازآغازين سده هاي تاريخ اسلام تا كنون، در جهت تبيين آيات الهي و تفسير سورقرآني قلم زده و با آثار و نگاشته‌هاي خود آثار مكتوب فرهنگ اسلامي را شكوه بخشيده‌اند. شناسايي و شناساندن چهره‌هاي مفسّران چگونگي تلاش آنان در آستانه قرآن، ديدگاه هاي فرهنگي وآراء وانديشه هاي اجتماعي آنان كه بي گمان در چگونگي شكل گيري آثارشان تأثيرمستقيم داشته است، شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي زمان آنان، كه قطعاً در چگونگي شكل گيري انديشه‌ها، باورها، موضع و طرزنگرش و نگارش فرهنگي و اجتماعي و در نتيجه بر پديداري آثار آن اثرات قابل توجهي داشته ، از بحثهايي است كه در صفحات «بيّنات» مجال نشر يافته است.

 4. علوم قرآن:
بخش عظيمي از پژوهشهاي پژوهشگران در زمينه قرآن را آثاري تشكيل مي‌دهد كه از آنها به آثار «علوم قرآني» ياد مي‌شود. علوم قرآني چيست و چه مفهومي دارد؟ آثار تدوين يافته در اين زمينه چگونه، به وجود آمده و چه سير و تطوّري داشته است؟ شناسايي كتاب هاي علوم قرآني و نقد و بررسي آنها، از جمله مباحث اين فصل خواهد بود. كاوش در مباحث علوم قرآني، مانند: تاريخ قرآن، قرائت و چگونگي پيدايش و تطوّر آن، شأن نزول هاو حدّ و حدود اعتبار آنها، آيات و سور مكي و مدني، اعجاز قرآن، تفسير به رأي و چگونگي آن، زبان قرآن، محكم و متشابه و... موضوعاتي است كه تبيين و توضيح آنها درشناخت قرآن و تفسير آيات، نقش شگرفي دارد و بايد به گونه‌اي جدّي بدانهاپرداخته شود. اين گونه بحثها نيز، ازجمله پژوهشهايي است كه بايد در اين فصل نشريابد.

5. كتابشناسي پژوهش هاي قرآني:
از آنجا که اولّين گام در پژوهش و سامان بخشي به موضوع، آشنايي فراگير، دقيق و ژرف در منابع و متون موجود در رابطه با آن موضوع مي باشد. کم مايگي و نااستواري بسياري از پژوهش ها، معلول عدم شناخت پژوهشگر از سرچشمه هاي بحث و منابع قابل مراجعه درآن موضوع است. بر اين اساس، شناسايي و شناساندن منابع موضوعات و كتابشناسي هاي موضوعي تلاشي است ارجمند و كار آمد، دراين بخش، آهنگ «بيّنات» در صدد آن مي باشد كه كتابشناسي هاي گوناگون موضوعات مختلف قرآني را نشر دهد واز اين رهگذر، محققان و پژوهشگران در موضوعات قرآني را ياري رساند.

6. بايسته هاي پژوهش و نشر:
 بي شک، قرآن تنها كتابي است كه صدها و هزارها كتاب، مجموعه، مقاله و پژوهش پربار و پربرگ درزمينه آن نگاشته شده به طوري که هنوز بسياري از آثار ژرف وارجمند محققان و قرآن پژوهان سده‌هاي گذشته در زواياي كتابخانه‌ها ناشناخته مانده و غبار فراموشي برچهره شان نشسته است. تلاش براي شناسايي اين نگاشته ها و فرا خواندن محققان ، براي احياي آنها و زدودن غبار فراموشي ازچهره مجموعه‌هايي كه فرآيند ماه ها و سال ها پژوهش و درنگريستن قلّه ساناني بزرگ است، تلاشي است ميمون و كارآمد. از آن جايي كه معارف قرآن ژرف و ناپيداكرانه مي باشد و موضوعات فراواني وجود دارد كه بايد با بازنگري و بازنگاري استوار، زمينه پرداختن به آنها را فراهم آورد، عرصه هاي ناشناخته‌اي چه‌بسا كسان بسياري باشند كه با وجود آگاهي و شناخت از آثار پيش گفته و موضوعات ياد شده ، خود توان سامان بخشيدن بدانها را نداشته باشند، صفحات اين فصل، مجال شايسته‌اي است براي معرفي و گزارش آن آثار و عرصه هاي ناشناخته.

7. قرآن از نگاه ديگران:
قرآن فرازمندترين قلّه‌اي است كه در دشتستان زندگي انسان، هماره مانند ناپذيرو بي همتا بوده و هست، به همين جهت، شگفت آور نخواهد بود كه هميشه ديده ها را به خود معطوف دارد و انديشه ها را متوجه خود سازد. كسان بسياري از دگرانديشان، فراتر از محدوده اعتقاد بدان، به قرآن نگريسته‌اند. چشم هاي بسياري به والائي ها و عظمت هاي آن خيره شده است. از سوي ديگر، كم نبودند كساني كه در برابرپرتوهاي سپيدي آفرين آن خيره سري كرده و خفاش وار، ديد ه از زيبايي هاي آن فروبسته‌اند. در روزگار اخير نيز، بسياري از خاورشناسان از جهات مختلف بدان پرداخته‌اند. دراين فصل، صفحات بينات بر روي قبيله اهل قلم باز است كه از اين كوشش ها و كشش ها سخن بگويند ، چگونگي اين تلاش ها را باز شناسي كنند و بانقد و بررسي هاي ژرف و در نگريستن هاي استوار، سره ازناسره اين پژوهش ها را باز گويند. نقد و بررسي ترجمه هاي قرآن، آغاز و تطوّر آن و چگونگي ترجمه‌هاي واپسين از برگردان هاي آغازين، نيز در اين فصل مجال نشر خواهد يافت.
 

8. گفتگو:
عالمان و محققان بسياري، سال ها در آستانه قرآن كوشيده‌اند و آثار ارجمندي نگاشته و جستجوگران معارف قرآني را بهره مند ساخته اند. اين بزرگواران، ازپس سال ها كوشش و پژوهش به تجربه هاي بسياري دست يافته‌اند، زواياي ناشناخته بسياري را دريافته‌اند كه بايد شناسايي و شناسانده شوند. نشستن در محضر اين پژوهندگان و همچينين با عاشقان الهي شنيدن و نوشيدن حديث نامكرّر عشق است؛ عشق به حق، قرآن و برترين حقايق آن. «بيّنات» مي كوشد، در ضمن گفتگو با پژوهشگران قرآني، خوانندگان را با خادمان قرآن آشنا سازد و ازاين رهگذر، شناخت آنان را درباره قرآن و نماياندن گستره پژوهش هاي قرآني افزون نمايد.

9. قاريان:
 چينش واژه ها، تركيب كلمات و جملات آيات قرآني زيباييهاي فراواني دارد كه محققانِ علوم قرآني، به ويژه متأخران بدان پرداخته و دلپذيري هاي آنرا نمايانده‌اند، که موسيقاي دلپذيرو آهنگ تأثير گذار آن يكي از جلوه هاي اين چينش قرآني است. نظم آهنگين و آهنگ دلنواز آيات الهي چنان است که هيچ متني در اثرگذاري به پاي آن نمي رسد و توصيه‌هاي مؤكّد براي زيبا خواني قرآن و «تغنّي» بدان از سوي رهبران الهي به لحاظ توجه به اين ويژگي هاي قرآن است. بسياربودند و هستند كساني كه با آهنگ زيبا، صداي دلپذير و موسيقاي سحر آفرين، جان ها را از عشق به قرآن آكنده و دل ها را لرزانده‌اند. اين گونه قاريان، چه بسيار اشك ها بر چشم ها نشانده، و قلب ها از خشيت الهي آکنده اند. صفحات مجلّه‌اي كه در راه خدمت به قرآن، قرآن پژوهان و قاريان قرآن همّت ورزيده است، نبايد از توجه به اين ارجمندان و شناساندن چهره‌هاي اين بلبلان خوش سراي بوستان قرآن، غافل بماند و دريغ است كه از اين نغمه آفرينان قرآني كه در، بركشيدن يكي از بلندترين وجوه زيبايي قرآن، تلاشي عيني دارند، يادي نشود. «بينات»، درصفحاتي به معرفي قاريان بزرگ قرآن نيز خواهد پرداخت.

10. معرفي مراكز قرآني:
 اکنون در سراسر جهان اسلام مراکز ، حوزه ها و مؤسسه هاي فراواني خادم صحن قرآنند و از جهات مختلف در جوار آن خدمت مي کنند که شناسايي و شناساندنشان نه تنها ارج گذاري که ارج شناسي کرده ها و انديشه هاي ارجمند آن هاست از سوي ديگر ، زمينه اي مناسب براي آشنايي مراکز مختلف با يکديگر ، و اطلاع از چگونگي تحقيقات و تلاش ها و سرانجام ، جلوگيري از تکرارها؛ و تعاطي انديشه ها براي بارورتر شدن و استوار گشتن پژوهش هاي قرآني مي باشد.
بدين سان، «بيّنات» خواهد كوشيد كه درمعرفي دقيق و شناسايي و شناساندن مراكز پژوهش قرآني، ضمن قدرداني از عزيزاني كه در خدمت به قرآن كمر همت بسته‌اند، همگان را از چگونگي پژوهش هاي آنان آگاه سازد. بي گمان، برآمدن اين هدف در نتيجه اطلاعات دقيق و استواري است كه مسؤلان اين مراكز از سرلطف و به داعي آگاهي همگنان از تلاش هاي يكديگر و با توجه به لزوم آن در اختيار خواهند نهاد.
 

11. اخبار و نامه ها
اخبار قرآني، كنفرانس ها، جلسات، كتاب ها و… نيز در «بيّنات» خواهد آمد. در ضمن ، بخشي باعنوان نامه‌ها ، ديدگاه ها، طرح ها، اظهار نظرها، انتقادها و رهنمودهاي خوانندگان نيز نشر خواهد يافت.

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.