سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ناصرخسرو
مترجم :
تاریخ تدوین :
قرن :
5
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
ضمن آثار
کامل / ناقص:
ناقص
موجود / غیر موجود :
موجود
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
يكي از كساني كه ترجمه وي از آيات قرآن، به لحاظ قدمت داراي اهميت مي‌نمايد، ناصرخسرو قبادياني بلخي است. از وي كه در شمار دانشوران و شعراي قرن پنجم هجري است آثار ارزشمند بسياري همچون زاد المسافر به جاي مانده است. نظر به قدمت و برجستگي ويژگي‌هاي نثر وي، ترجمه‌هاي تحت لفظ او از آيات قرآني در خلال آثارش ارزشي هم چند ترجمه‌هاي كهن قرآني مي‌يابد و برابر نهادهاي فارسي وي براي واژگان قرآن، شايان توجه جلوه مي‌كند. (سيد محمد عمادي،‌حاير، ترجمان وحي، شماره 15، ص 65)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.