سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
تفسیر شریف لاهیجی
مترجم :
بهاءالدین محمد بن شیخ علی شریف لاهیجی
تاریخ تدوین :
1086
قرن :
11
روش:
آزاد
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
تفسیر شریف لاهیجی در قرن یازدهم هجری توسط بهاءالدین محمد بن شیخ علی شریف لاهیجی تالیف شده است او از دانشوران شیعی امامی است این تفسیر را در سال 1086 به رشته تحریر در آورده است.
وی هدف نگارش را ارائه تفسیری ساده و مورد اعتماد در مذهب امامیه برای برادران ایمانی می داند که شواغل و موانع روزگار آنها را محروم از تحصیل علوم دینی کرده خود را نیازمند به ترجمه قرآن می دانند اما در حقیقت این کتاب ترجمه نیست و مباحث آن فراتر از ترجمه است (سیر تطور تفاسیر شیعه ص 109) روش مفسر بدین گونه است که هر آیه را به عبارات کوتاه تقسیم می کند و پس از ترجمه به تفسیر مختصر آن می پردازد. ترجمه آیات نه مقید به لفظ و پایاپای کلمات است نه از چهار چوب کلمات خارج شده و شکل تمام و کامل تفسیر را پیدا می کند (سیر تطور تفاسیر شیعه ص 110) عبارات ساده و روان و خالی از ؟؟؟ آن برای همگان قابل درک است . ( مقدمه کتاب محدث ارموی، ص 10 بهاء الدین محمد شیخ علی الشریف لاهیجی ، تفسیر شریف لاهیجی، مقدمه و تصحیح میر جلال الدین حسینی ارموی (محدث) تهران 1363، ناشر شرکت چاپ و انتشارات علمی)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.