سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه شاه ولی الله دهلوی
مترجم :
شاه ولی الله دهلوی
تاریخ تدوین :
1170هـ
قرن :
12
روش:
تحت اللفظی
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
بله
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه شاه ولی الله دهلوی (متوفی 1176) پر تیراز ترین ترجمه فارسی از قرآن در کشورهای پاکستان و هند است با عنوان فتح الرحمن فی ترجمه القرآن بارها به چاپ رسیده است.
این ترجمه یکی از روان ترین و شیواترین ترجمه های کهن پارسی از قرآن کریم است گرچه ترجمه تحت اللفظی است اما افزوده های تفسیری مانند شان نزول آیات و بیان مقصود از برخی مفردات نیز در حاشیه آن مشاهده می شود مهم ترین اشکالی که به این ترجمه گرفته اند این است که همسانی تعبیرات در ترجمه مفردات و جملات مشابه بطور کامل مورد توجه مترجم قرار نگرفته است(محمد رضا انصاری نقد و بررسی ترجمه شاه ولی الله دهلوی ترجمان وحی، شماره 3، ص 17) اسلوب و زبان ترجمه ساده و روان است ولی به دلیل آنکه این ترجمه حدودا دو قرن و نیم انجام گرفته از نثری قدیمی برخوردار است. (اهتمام ایرانیان به قرآن کریم ص 144)
رعایت ترکیب نحوی آیات در ترجمه و دقت ویزه در ترجمه آیات از ویزگیهای برجسته این ترجمه آورده شده است، محمد رضا انصاری، همان ص 21- 19)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.