سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه قرآن مجید
مترجم :
سید اسدالله مصطفوی
تاریخ تدوین :
1355
قرن :
روش:
آزاد
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه قرآن مجید به قلم سید اسدالله مصطفوی در سال 1355 در قطع وزیری توسط مترجم چاپ شد روش این ترجمه بر اساس ترجمه آزاد و تفسیری است که توضیحات و تفسیر آیات در متن ترجمه آمده است علاوه بر این توضیحانی نیز در پاورقی افزوده شده است. توضیحات تفسیری متن در میان پرانتز قرار گرفته است و مطابقت ترجمه با متن قرآن به خوبی رعایت شده است. نثر ترجمه گویا و روان به فارسی امروزی می باشد و ساختار نحوی آن بر اساس دستور زبان فارسی شکل گرفته است (اهتمام ایرانیان به قرآن کریم ص 124-123)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.