سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
دادخواه شيرازي (تفسير شافي)
مترجم :
دادخواه شيرازي
تاریخ تدوین :
1356-1326
قرن :
چهاردهم
روش:
تحت اللفظي + تفسيري
مستقل و ضمن تفسیر:
ضمن تفسير
کامل / ناقص:
كامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسی
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
اين ترجمه كه در ضمن تفسير شافي اثر شيخ محمدجعفر دادخواه شيرازي ارائه شده در بين سالهاي (1326-1356) به تدريج تكميل گشته است. در اين تفسير براي هر آيه دو ترجمه ارائه شده است. نخست ترجمه‌اي تحت اللفظي كه پيش از تفسير صورت گرفته است و دوم ترجمه‌اي محتوا به محتوا و تقريباً آزاد كه در ضمن تفسير گنجانده شده است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.