سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
قرآن براي همه
مترجم :
عبدالمجيد صادق نوبري
تاریخ تدوین :
1348
قرن :
روش:
آزاد
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
كامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
اين ترجمه از كلام الله مجيد كه عنوان آن «قرآن براي همه» است در اصل خلاصه‌اي از تفسير كشف الحقايق عن نكت الدقايق» مير محمدكريم بن جعفر علوي حسيني موسوي است كه توسط حاج عبدالمجيد نوبري از زبان تركي استانبولي به فارسي برگردانده شده است. (مقدمه ناشر ـ چاپ اقبال، مهر ماه 81) مترجم هدف خود را از اين كار ارائه ترجمه‌اي دانسته است كه «كساني كه فرصت مطالعه كمتري دارند بتوانند بفهم و درك خود از مطالب قرآن بهره ببرند» (مقدمه مترجم، ص پنج)
در اين اثر كه متن ترجمه از توضيحات مفسر جدا نشده است براي هر آيه توضيحات نسبتاً مفصلي وجود دارد كه ضمن بيان مفهوم آيه، ابهامات موجود در آن را نيز رفع مي‌كند. در برخي آيات مانند بسم الله ... حجم توضيحات بقدري زياد است كه ديگر نمي‌توان آن را ترجمه ناميد. اين ترجمه نخستين بار به سال 1348 ش از سوي شركت سهامي اقبال در تهران چاپ شد.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.