سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
فرهنگ قرآن: آموزش ترجمه و تفسیر قرآن
نویسنده :
هاشم زاده هریسی، هاشم
تاریخ نشر :
1376
ناشر :
رامین
زبان:
فارسی
شابک :
5-8-90470-964
محل نشر :
تهران
کد کنگره :
1374 4 ف 52/2/65 BP
چکیده کتاب
ارائه تعلیم ترجمه قرآن و تفسیر اجمالی می باشد.
کتاب حاضر در سه جلد و برای سه سطح آموزشی تنظیم گریده است. جلد اول شامل تعداد 70 درس و 220 آیه و 1010 لغت قرآنی است. جلد دوم مشتمل بر 40 درس و 131 آیه و 1186 لغت قرآنی است و جلد سوم دربردارنده 30 درس و 110 آیه و 1032 واژه قرآنی است. نویسنده تلاش نموده آیات کوتاهی که پیام ها و سوژه های مهم اخلاقی و اجتماعی را در بردارند، انتخاب نماید و در قالب هر درس ضمن ترجمه آیات، توضیحات ساده و مختصر تفسیری را جهت جاذبه درس ها بیافزاید. وی هدف از این شیوه را یادگیری ترجمه قرآن، حفظ آیات کوتاه، آشنایی با لغات عربی و ترکیبات آن، آمادگی لازم فکری جهت آشنایی با تفسیر و آموزش های تفسیری و روش برداشت از آیات و نتیجه گیری از آیات و نیز دست یافتن به کلید فهم قرآن معرفی کرده است.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
آموزش ترجمه قرآن، تفسیر اجمالی، حفظ آیات، فهم قرآن، لغات قرآن
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.