سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
اهتمام ایرانیان به قرآن: کتابشناسی توصیفی ترجمه و چاپ قرآن کریم
نویسنده :
ایازی، یاسر
تاریخ نشر :
1380
ناشر :
کتاب مبین
زبان:
فارسی
شابک :
7-04-7556- 964:ISBN
محل نشر :
رشت
کد کنگره :
9الف 5 الف/7835 z
چکیده کتاب
معرفی کتاب های ترجمه فارسی قرآن مجید می باشد.
در کتاب حاضر نخست مطالبی از باب مقدمه در باره کتابت قرآن، سیر تطور خط عربی و پیدایش خط قرآن و تحول آن و نیز سیر تاریخ نگارش ترجمه به زبان فارسی ارائه گردیده ، آن گاه ترجمه های فارسی که ترجمه آن مشتمل بر کل آیات یا ترجمه هایی که در بردارنده چند جزء یا چند سوره از قرآن است، معرفی شده است. نویسنده در معرفی ترجمه ها، هر ترجمه را به پنج بخش مجزا تقسیم کرده است. در بخش نخست شرح حال و زندگینامه مترجم و تعدادی از آثار ایشان معرفی شده است. در بخش دوم و سوم خصوصیات ترجمه به گونه ای نوشته شده تا خوانندگان بتوانند ترجمه ها را به صورت موردی با هم بررسی نمایند. در بخش چهارم برخی از نقاط ضعف و قوت ترجمه به صورت مستدل ذکر شده و به نمونه هایی از آن نیز اکتفا شده است. در بخش پایانی منابعی که در آن ترجمه مورد بحث، معرفی و یا نقد قرار گرفته است ذکر گردیده است.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
ترجمه فارسی، کتاب های ترجمه، تاریخ ترجمه، زندگینامه مترجم، ویژگی های ترجمه، ضعف ترجمه ، قوت ترجمه، منابع ترجمه، نقد ترجمه
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.