سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
خليل الله صبري
مترجم :
خليل الله صبري
تاریخ تدوین :
1344
قرن :
روش:
آزاد
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
خليل الله صبري (متولد 1287 ه‍ .ش) و از وكلاي دادگستري است. وي كتابي بنام «طبقات آيات قرآن» دارد كه در آن آيات قرآن را همراه با ترجمه در 26 فصل طبقه‌بندي كرده است. در اين كتاب كه در سال 1344 از سوي انتشارات اميركبير به چاپ رسيده، ترجمه‌اي آميخته با توضيح ارائه شده است. نثر اين ترجمه كه مي‌توان آن را ترجمه‌اي آزاد از قرآن ناميد، نسبتاً روان مي‌باشد و در بسياري موارد از تعبيرات نامأنوس و سنگين و به ويژه از واژه‌هاي عربي استفاده شده است. (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي، صفحه 1365؛ اهتمام ايرانيان به قرآن، ص 107 و 108)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.