بررسی کاربرد واژگان عدالت و تمدن ونسبت آن ها با یکدیگر در قرآن

پدیدآورمحمد باغستانی کوزه گر

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه81

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 368 بازدید

مقالات مشابه

شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

مهم‌ترین بنیان‌های تمدنی در قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهحسین علویمهر, محمد رضا انجم شعاع

بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

نام نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

نام نویسندهحسین علویمهر, سیدکاظم سیدباقری, بتول ملاشفیعی

وسعت معنايي عدالت در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده عبدالحسين خسروپناه - علي‌اصغر پورعزت - حبيب محمدنژاد چاوشي

جامعه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید حسین فخر زارع