معیارهای عدالت در فرایندهای مالی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

پدیدآورسیدمهدی معلمی

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات21

منبع مقاله

share 367 بازدید

مقالات مشابه

شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

نام نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

نام نویسندهحسین علویمهر, سیدکاظم سیدباقری, بتول ملاشفیعی

مبانی قرآنی اقتصاد مقاومتی

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهمهدی الله‌خواه

وسعت معنايي عدالت در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده عبدالحسين خسروپناه - علي‌اصغر پورعزت - حبيب محمدنژاد چاوشي