واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن

پدیدآورعلی حاجی‌خانیسعيد جليليان

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 251 بازدید

مقالات مشابه

باران و تأويل نشانه شناختي پديدارها در قرآن

نام نشریهاندیشه دینی

نام نویسندهغلام رضا رحمدل شرفشادهی