نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

پدیدآورفرج الله میرعربسیدمحمدرضا صفوی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه79

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 1464 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

اسباب النزول سوره آل عمران از مجمع البيان

نام نشریهبینات

نام نویسندهطاهره مختار پور

نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهرسول محمدجعفری, حسین محمدی

جعل و تحریف در اخبار سبب نزول سورۀ تحریم

نام نشریهحدیث پژوهی

نام نویسندهبدالهادی فقهی‌زاده, محمد برزگر