تحليل و بررسی نظريه تقارب معنايی در قرآن کريم(بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر)

پدیدآورداود زرين پورعبدالله رسول ن‍ژاد

نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

شماره نشریه6

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 640 بازدید

مقالات مشابه

تفكر سياسي در قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهزكيه عبداللهيان

جايگاه تفكر در روش تفسيري بانو منيره گرجي

نام نشریهبینات

نام نویسندهمعصومه ريعان

عوامل و زمینه های بصیرت در قرآن وروایات

نام نشریهمعارف قرآن و عترت

نام نویسندهمصطفی آتشکار, محمد اخوان دردشتی

الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسنده هادی صادقی- شعبان نصرتی

موانع تفكر صحيح از ديدگاه قرآن كريم

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهابراهیم کلانتری

بصیرت از منظر قرآن و روایات

نام نشریهقرآنی كوثر

نام نویسندهسید حسین حر

بررسی مفهوم تفکر در قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده محمد علی لسانی فشارکی – ابوذر پورمحمدی

بصیرت خواص از منظر قرآن کریم

نام نشریهقرآنی كوثر

نام نویسنده محمدرضا ستوده – سیدهاشم سادات پور

ابعاد اندیشه ورزی از منظر قرآن کریم و دلالتهای آن برای نظام آموزشی

نام نشریهقرآنی كوثر

نام نویسنده لیلا سرتیپ زاده – سوسن کشاورز