بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

پدیدآورشهربانو حاجی‌امیریابراهیم نصرالله‌پور علمداری

نشریهتحقیقات کلامی

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 256 بازدید