بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

پدیدآورسیّد‌کاظم طباطباییمحسن رجبي قدسي

نشریهمطالعات فهم حدیث

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 286 بازدید

مقالات مشابه

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات قرآنی و روایی

نام نویسنده سیدکاظم طباطبایی – محسن رجبی قدسی

شکل و ساختار قرآن

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسنده آنگلیکا نویورت – نصرت نیل ساز

نخستين جمع آورى قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسن رضایی هفتادُر

جمع قرآن

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده

بررسي شواهد منتقله بودن روايت سبعه احرف

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده سيدرضا مودب - كامران اويسي

جایگاه جامعان قرآن و ارزش گذاری مصاحف آنان

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهحسین الوند سرکلاته

نقدی بر کتاب «درسنامه علوم قرآنی»

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهشمس الله معلم کلایی