لزوم و لازمه‌های نفی تعطیل و تشبیه از ذات خدا برپایه قرآن و روایات

پدیدآورجلیل پروینعلی حاجی خانینهله غروی نائینی

نشریهاندیشه نوین دینی

شماره نشریه46

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 278 بازدید

مقالات مشابه

تحلیلی بر «تجلی خدا» در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسنده منصور پهلوان – محمود خیراللهی – زهرا خیراللهی

معناشناسی تحلیلی آيه «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» از منظر مفسران فريقين

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده حسین علوی‌مهر - محسن خوش‌فر - حسن حسن‌زاده

زبان آیات الهیاتی قرآن از منظر روزبهان بقلی و ابن عربی

نام نشریهقبسات

نام نویسنده مسعود حاجی ربیع – محمد حسین زاده