تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن

پدیدآورصمد عبدالهی عابدجمشید بیات

نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

شماره نشریه20

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 297 بازدید

مقالات مشابه

استهزاء و رسانه‌هاي جمعي

نام نشریهفرهنگ کوثر

نام نویسندهعلی کرجی

استهزاء

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمرتضى اورعى، سيد جعفر صادقى فدكى