گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

پدیدآورمحمّدحسین خوانین‌زادهعلیرضا صفرزادهپریسا عسکر سمنانی

نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

شماره نشریهدوره 5، شماره 16

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 277 بازدید

مقالات مشابه

قرآن و سواد رسانه‎ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهراضیه شهوندپور, حمیدرضا سالارکیا

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ترویج فرهنگ قرآن

نام نشریهسفینه

نام نویسندهرمضان علی بذرافشان

قرآن و جنگ نرم

نام نشریهمطالعات قدرت نرم

نام نویسندهسهراب صلاحی

شيوه هاي مقابله در جنگ نرم

نام نویسندهخلیل منصوری

ابعاد جنگ نرم از منظر قرآن

نام نویسندهخلیل منصوری

جنگ روانى از منظر قرآن و سيره نبوى

نام نویسندهحسن فراهانی