به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

جلد نوزدهم «دائره‌المعارف قرآن کریم» روانه بازار نشر شد

جلد نوزدهم «دائره‌المعارف قرآن کریم» به قلم جمعی از محققان و پژوهشگران در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۵۶۸ صفحه تألیف و به همت مؤ

۱۴۰۳/۰۴/۰۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳