جستجو
قرائت
سایر بخش های مربط با ترجمه
انتخاب قلم
ترجمه قرآن کریم
انتخاب صفحه :
انتخاب جزء
1
6
11
16
21
26
2
7
12
17
22
27
3
8
13
18
23
28
4
9
14
19
24
29
5
10
15
20
25
30
انتخاب سوره
1. سورة الفاتحة
2. سورة البقرة
3. سورة آل عمران
4. سورة النساء
5. سورة المائدة
6. سورة الأنعام
7. سورة الأعراف
8. سورة الأنفال
9. سورة التوبة
10. سورة یونس
11. سورة هود
12. سورة یوسف
13. سورة الرعد
14. سورة إبراهیم
15. سورة الحجر
16. سورة النحل
17. سورة الإسراء
18. سورة الكهف
19. سورة مریم
20. سورة طه
21. سورة الأنبیاء
22. سورة الحج
23. سورة المؤمنون
24. سورة النور
25. سورة الفرقان
26. سورة الشعراء
27. سورة النمل
28. سورة القصص
29. سورة العنكبوت
30. سورة الروم
31. سورة لقمان
32. سورة السجدة
33. سورة الأحزاب
34. سورة سبأ
35. سورة فاطر
36. سورة یس
37. سورة الصافات
38. سورة ص
39. سورة الزمر
40. سورة غافر
41. سورة فصلت
42. سورة الشورى
43. سورة الزخرف
44. سورة الدخان
45. سورة الجاثیة
46. سورة الأحقاف
47. سورة محمد
48. سورة الفتح
49. سورة الحجرات
50. سورة ق
51. سورة الذاریات
52. سورة الطور
53. سورة النجم
54. سورة القمر
55. سورة الرحمن
56. سورة الواقعة
57. سورة الحدید
58. سورة المجادلة
59. سورة الحشر
60. سورة الممتحنة
61. سورة الصف
62. سورة الجمعة
63. سورة المنافقون
64. سورة التغابن
65. سورة الطلاق
66. سورة التحریم
67. سورة الملك
68. سورة القلم
69. سورة الحاقة
70. سورة المعارج
71. سورة نوح
72. سورة الجن
73. سورة المزمل
74. سورة المدثر
75. سورة القیامة
76. سورة الإنسان
77. سورة المرسلات
78. سورة النبأ
79. سورة النازعات
80. سورة عبس
81. سورة التكویر
82. سورة الإنفطار
83. سورة المطففین
84. سورة الإنشقاق
85. سورة البروج
86. سورة الطارق
87. سورة الأعلى
88. سورة الغاشیة
89. سورة الفجر
90. سورة البلد
91. سورة الشمس
92. سورة اللیل
93. سورة الضحى
94. سورة الشرح
95. سورة التین
96. سورة العلق
97. سورة القدر
98. سورة البینة
99. سورة الزلزلة
100. سورة العادیات
101. سورة القارعة
102. سورة التكاثر
103. سورة العصر
104. سورة الهمزة
105. سورة الفیل
106. سورة قریش
107. سورة الماعون
108. سورة الكوثر
109. سورة الكافرون
110. سورة النصر
111. سورة المسد
112. سورة الإخلاص
113. سورة الفلق
114. سورة الناس
بقره
25
1
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.