به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

کتاب «بررسی ادعای اقتباس قرآن از عهدین» منتشر شد

کتاب «بررسی ادعای اقتباس قرآن از عهدین» به قلم حجت الاسلاموالمسلمین فرج الله میرعرب عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاهعلوم و فرهنگ اسلامی منتشر

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳