پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

پدیدآورإدريس جعفر زاده

نشریهبینات

شماره نشریه91

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات8

منبع مقاله

share 960 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

اصحاب و شاگردان مفسر و قرآن پژوه امام جواد (ع) و امام هادي (ع) و امام عسكري (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهسيد محمد موسوي مقدم, رقيه اميرجاني

شيوه مناظرات امام جواد (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهنسيبه علمائي