تحلیل تطبیقی جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفاسیر المنار و الفرقان

پدیدآورمحمد مولوی

نشریهپژوهش نامه مذاهب اسلامی

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 784 بازدید

مقالات مشابه

درآمدی بر روش و گرایش تفسیری شیخ محمد عبده

نام نشریهعیون

نام نویسندهجعفر شانظری, مجید یاریان کوپائی, حمیدرضا عبدلی مهرجردی

نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهفرج الله میرعرب, سیدمحمدرضا صفوی

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

اسباب النزول سوره آل عمران از مجمع البيان

نام نشریهبینات

نام نویسندهطاهره مختار پور

نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهرسول محمدجعفری, حسین محمدی