سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن مجيد (ترجمه هاى فولادوند و معزى) در پانزده جزء اول
نویسنده :
رضايى، مصطفى
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
محمدبيگى، شاهرخ
رشته آموزشی :
زبان و ادبيات فارسى
مرکز آموزشی :
دانشگاه شيراز
سال دفاع :
1377
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

اين پايان نامه به مقايسه تطبيقى پانزده جزء اول دو ترجمه از قرآن كريم به نام هاى ترجمه محمدكاظم معزى و محمدمهدى فولادوند پرداخته شده است به اين منظور كه معادل هاى مناسب كلمات قرآن از رهگدر اين مقايسه شناسايى گردد. روش كار به اين شرح است كه نخست دو ترجمه، آيه به آيه مقايسه شده و موارد اختلاف شناسايى گرديده، آنگاه سعى شده است، اين موارد با استفاده از تفاسير و فرهنگ هاى قرآنى و لغت و مطالب ساير كتب و مقالات بررسى و نقد گردد و آنگاه ترجمه بهتر معرفى شود. نويسنده به اين نتيجه رسيده است كه از كل موارد بررسى شده، ترجمه فولادوند در 120 مورد و ترجمه معزى در 20 مورد ارجح است و در 30 مورد نيز هيچ يك ترجمه مناسبى به دست نداده اند. در پايان هر يك از دو ترجمه از جنبه هاى گوناگون مورد نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها با ذكر شواهدى از ترجمه هاى آنان بيان شده و در ادامه جدولى از كلمات مورد اختلاف همراه با ذكر نام سوره و شماره آيه، به صورت الفبايى به دست داده شده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.