سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه عباس مصباح‌زاده
مترجم :
عباس مصباح‌زاده
تاریخ تدوین :
1337
قرن :
چهاردهم
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
مترجم اين اثر عباس مصباح‌زاده از خطاطان مشهور معاصر است. احتمال داده شد كه اين اثر از ترجمه‌هاي عهد قاجار يا ترجمه ابوالفتوح رازي اخذ شده باشد (رسول معتمدي، يكصد سال ترجمه و تفسير فارسي قرآن كريم، پيام قرآن، شمارة 3، ص 44)
اين اثر، ترجمه‌اي است تحت اللفظي و پايبند به اسلوب نحو عربي از اين رو با آنكه از دقت نسبي خوبي برخوردار است كليه كلمات و حتي ادات تأكيد را نيز ترجمه كرده است اما از سلامت و روائي لازم برخوردار نيست. در متن ترجمه اضافات و توضيحات چنداني به چشم نمي‌خورد اما مترجم با آوردن مطالبي در حاشيه آن سعي كرده است برخي از آيات را كه نيازمند توضيح است، شرح دهد.
اولين چاپ اين ترجمه در سال 1337 در انتشارات جاويدان صورت گرفته است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.