سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
پلي ميان شعر هجايي و عروضي فارسي
مترجم :
تاریخ تدوین :
قرن :
چهارم
روش:
آزاد
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
ناقص
موجود / غیر موجود :
موجود
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه آهنگين قرآن متعلق به اواخر قرن سوم يا اوايل قرن چهارم هجري ، اخيراً نزديك گنبد امام رضا (ع) كشف شده است. اين ترجمه تحت عنوان «پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي در قرون اول هجري» به اهتمام و تصحيح آقاي احمدعلي رجائي در سال 1353 توسط بنياد فرهنگ ايران به چاپ رسيده است.
اين كتاب ترجمه دو جزء قرآن مجيد است از آيه 62 سوره يونس تا ايه 30 سوره ابراهيم البته با افتادگي‌هائي در اين ميان، و اهميت آن در وزن ايتاعي و عروضي آن مي‌باشد. برخي از محققان با توجه به نوع كلمات عربي و شيوه به كار بردن انها، اين ترجمه را متعلق به آغاز يا حتي اواخر قرن پنجم هجري مي‌دانند. (تاريخ ترجمه از عربي به فارسي، ص 84)
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين ترجمه، گرايش خاص به ترجمه آزاد است. مرحوم دكتر رجائي ترجمه‌هاي اين كتاب را به سه نوع تقسيم كرده است: ترجمه‌هاي منطبق با معناي اصل آيات، ترجمه‌هاي آزاد و نابرابر با اصل، ترجمه‌هايي كه به صورت نقل به معني است همراه با كاهش‌ها و افزايش‌هاي تفسيري (مقدمه كتاب، احمدعلي رجائي، ص پنجاه و هفت)
آنچه اين ترجمه تفسيري را در ميان نظائرش ممتاز مي‌سازد، كوششي است كه مترجم براي موزون ساختن عبارات خود بكار بسته و توفيق او در اين كرا تا حدي است كه هر خواننده نوعي موسيقي در بيشتر پاره‌هاي آن احساس مي‌كند (همان، ص سي و هفت)
1ـ نمونه ترجمه منطبق با معني اصل آيات
الا اِنّ اولياء الله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون ـ قومي كز اولياء او باشند زاندوه و ز بيم امن باشند.
2ـ نمونه ترجمه‌هاي آزاد و نابرابر با اصل
يونس / 82: يحق الله الحق بكلماته و لو كره المجرمون ـ الله حق را ظاهر گرداند گرچه شما باور نداري
يونس / 95: لاتكونن مِن الذين كذبوا بآيات الله فتكون مِن الخاسرين ـ زان قوم مباش كه نه بكارند زيرا كه هلاك از تو برآيد.
3ـ ترجمه به صورت نقل به معني با افزايش تفسيري
هود / 105: يوم يات لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي و سعيد ـ بي‌اذن يك تن سخن نگويد، هيچ كس به محال چيزي نجويد، هر كه او در دين يك سخت باشد، فردا آنجا بدبخت باشد، هركه او اينجا توحيد برزد، فردا آنجا سعيد خيزد.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.