سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
مقايسه ترجمه قرآن كريم از مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى در پانزده جزء اول
نویسنده :
يزدان پناه، خداكرم
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
محمدبيگى، شاهرخ
رشته آموزشی :
زبان و ادبيات فارسى
مرکز آموزشی :
دانشگاه شيراز
سال دفاع :
1377
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

پايان نامه حاضر به مقايسه ترجمه پانزده جزء اول از ترجمهء قرآن مهدى الهى قمشه اى با عبدالمحمد آيتى اختصاص يافته است. نويسنده اين دو ترجمه را با هم مقايسه كرده و هر جا اختلاف مهمى از نظر صرفى، نحوى و يا لغوى ميان آنها يافته، به چند تفسير مراجعه كرده و ديدگاه هاى صاحبان آن تفاسير را نيز در آن موارد منعكس كرده و سرانجام به نتيجه گيرى پرداخته است و در پايان تمام موارد اختلاف بررسى شده را در جداولى آورده است; به اين نحو كه كلمات و عباراتى را كه ترجمه آنها با هم اختلاف داشته، نوشته و ترجمه صحيح آنها را در مقابل آن ياد كرده و پس از مقايسه دو ترجمه به نقد كلى آن دو پرداخته است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.