سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
فارسي (افغاني) تفسير كابلي
مترجم :
تاریخ تدوین :
1323 ق
قرن :
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه فارسي (افغاني) نام ترجمه‌اي همراه با تفسير است كه به كوشش گروهي از قرآن‌پژوهان افغانستان بر مبناي ترجمه و تفسير اردو انجام گرفته است (دانش‌نامه قرآن و قرآن‌پژوهي، ج 1، ص 545) گرچه اين ترجمه تحت اللفظي و واژه به واژه است اما به دليل آنكه پاره‌اي شروح تفسيري نيز به همراه دارد به نام تفسير كابلي شهرت يافته است. نويسنده اين اثر محمود حسن ديوبندي و شيعه احمد ديوبندي است چاپ نخست اين اثر به گفته ناشر افغاني در سال 1323 زير نظر هيأتي از علماي جيد اين كشور به فارسي برگردانده و در پنج مجلد چاپ شده است. (دائره‌المعارف تشيع، ج 4، ص 215)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.