سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
کاویانپور
مترجم :
احمد کاویانپور
تاریخ تدوین :
1372ش
قرن :
روش:
آزاد و تفسیری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
موسسه ترجمان وحی
زبان:
ترکی
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
مترجم محترم پس از بازنشستگى به ترجمة قرآن كريم به زبان تركى آذربایجانی همّت گماشت و سپس به ترجمة قرآن مجيد به زبان فارسى روى آورد.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.