سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه پژوهان

نام ترجمه پژوه :
حسین استادولی
تحصیلات :
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
1-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (1) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش1/1373
2-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (2) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش2/1373
3-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (3) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش3/1373
4-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (4) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش4/1373
5-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (5) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش5/1374
6-لغزشگاههای ترجمه قرآن کریم (6) ادامه سوره مبارکه بقره/بینات/ش6/1374
7- دو ترجمه جديد از قرآن كريم (1بخش دوم : ترجمه آقاي اصغر حلبي) /ترجمان وحی/ش147-درباره تضمین ونقش آن در ترجمه قرآن کریم/بینات/ش8 /1374
8-گزارشی از ویرایش جدید وکامل ترجمه قرآن شادروان مهدی الهی قمشه ای /بینات /ض7/ 13784
9 -ترجمه قرآن /دوستان ناهید/2383ص
فعالیت های آموزشی:
 
فعالیت های اجرایی :
زندگینامه
تاریخ تولد: 1331 - محل تولد: تهران
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.