سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
قرآن 6315
مترجم :
تاریخ تدوین :
قرن :
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
ناقص
موجود / غیر موجود :
موجود
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
قرآن مترجم 6315 آستان قدس رضوي، شامل نصف قرآن مجيد يعني از ابتداي سوره فاتحه تا پايان سوره كهف است. اين ترجمه داراي نثري سليس و روان است و به ترجمه‌هي تاريخ‌دار كهن شباهت فراوان دارد. ازاين رو است كه آقاي فكرت انرا در مجموعة قرآن‌هاي ترجمه شده در قرن هفتم به حساب آورده است. مترجم اين نسخه به سبب برخورداري از خطي خوانا و زيبا و دو ترجمه از نظر لهجه و تلفظ كهن اهميت خاصي دارد و نوع تلفظ برخي از كلمات مستعمل امروزي را رد حوزه كتابت اين ترجمه نمايان است. (عصمت اسماعيلي، ميراث جاويدان، شماره سوم، ص 24)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.