سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
Quran
مترجم :
فضل الله نیک آیین
تاریخ تدوین :
2000م
قرن :
روش:
منظوم و هنری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
موسسه ترجمان وحی
زبان:
انگلیسی
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
1-مترجم محترم از 1989م. تا 1999م. بطور جدی، به نگارش و سرایش ترجمه منظوم خود از قرآن به زبان انگلیسی همت گماشت که سرانجام در سال 2000 در شیکاگو منتشر شد.
2-به باور بسیاری از کارشناسان، ترجمه او (در 1084 صفحه) در عین منظوم بودن، وفاداری خود را به متن اصلی حفظ کرده و به طور نسبی منعکس کننده بلاغت، وزن و سجع کلام الهی نیز می‌باشد.وی مقیم اسکوکی (شیکاگو) در ایالت ایلینویز امریکا می‌باشد و دارای همسر و دو فرزند است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.