سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
القرآن الکریم
مترجم :
سید صفدر حسین جفی
تاریخ تدوین :
1995
قرن :
روش:
آزاد و تفسیری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
اردو
نمونه ترجمه :
ترجمان وحی
ویژگی و مشخصات :
علامه سيد صفدر حسين از فرط علاقه ای كه به حضرت آیت الله العظمی خميني (ره) داشت با فروش منزل خود و تهیه هزینه سفر، در طول اقامت كوتاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با همراه داشتن پيام ملت خود به ديدار آن مرجع عاليقدر رفت و از ايشان جهت عزيمت به پاكستان دعوت به عمل آورد. اين دعوت تشكر عميق حضرت آیت الله خمینی (ره) را به دنبال داشت.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.