سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
ترجمه و بررسى نكات لغوى، صرفى، نحوى، بلاغى، تفسيرى و تاريخى سوره هاى ق و ذاريات
نویسنده :
اكبرى زاده، مسعود
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
انوار، سيداميرمحمود
رشته آموزشی :
زبان و ادبيات عرب
مرکز آموزشی :
دانشگاه آزاد اسلامى تهران مركزى
سال دفاع :
1375
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

در اين پايان نامه طى سه بخش سوره هاى ق و ذاريات ترجمه و شرح شده و قصه هاى مندرج در آنها بيان گرديده است: در بخش اول ترجمه و شرح سوره ق و در بخش دوم ترجمه و شرح سوره ذاريات و در بخش سوم قصه هاى مندرج در آنها نظير قوم نوح، اصحاب الرّسّ، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون، ميهمانان حضرت ابراهيم(ع)، اصحاب الايكه و قوم تُبَّع آمده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1379)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.