سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه قرآن مترجم 4
مترجم :
تاریخ تدوین :
قرن :
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
اين ترجمه را مرحوم احمدعلي رجائي به «متني پارسي از قرن چهارم هجري» نام نهاده است و در ترجمه‌هاي آستان قدس رضوي مشارة 4 را به خوئد اختصاص داده است. اين اثر كه ـ نام نويسنده آن به دليل بي‌مبالاتي صحافان از كتاب حذف شده است. (دكتر رجائي، موفي، ص 7) ـ ترجمه‌اي است استوارتر و رساتر و شيواتر از ترجمه تفسير طبري (دكتر رجائي، موفي، ص 9) كه در مواردي اغلاط ترجمه تفسير طبري را نيز اصلاح كرده و كلمات و اصطلاحات آن را به سازي نموده است مثلاً روح القدس را كه ترجمه رسمي «باد پاك» ترجمه كرده آست به «جبرئيل پاكيزه» اصلاح كرده است. (تاريخ ترجمه از عربي به فارسي، ص 76) دكتر رجائي (موفي، ص 7) و جويني (فرهنگ، مقدمه) اين نسخه را متعلق به قرن 6 ق يا اندكي پس از آن مي‌دانند.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.