سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه رضا سراج
مترجم :
رضا سراج
تاریخ تدوین :
1347
قرن :
روش:
معنايي (محتوايي)
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه رضا سراج این ترجمه برای نخستین بار در سال 1347 توسط انتشارات علمی همراه با متن عربی به طبع رسیده است این اثر ترجمه ای محتوایی از قران است که افزون بر توجه به معانی تک تک واژگان در آن بخوبی در نظر گرفته شده و تفسیر کوتاهی از آیات به آن ضمیمه شده است.عبارات آن روان و صحیح است و افزوده های تفسیری میان دو پرانتز قرار گرفته و در برخی موارد نیز توضیحاتی بصورت زیر نویس افزوده شده است.نثر ترجمه نثری گویا و ادبی است که بر اساس مراعات قواعد دستور زبان فارسی نگارش یافته است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.