سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
میرزا ابو الحسن شعرانی
مترجم :
میرزا ابو الحسن شعرانی
تاریخ تدوین :
1337
قرن :
14
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
مستقل
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
میرزا ابو الحسن شعرانی (1393ـ 1320ه.ق)از علمای به نام و جامع معقول و منقول است که کتابهای معتبر بسیاری را به فارسی ترجمه کرده است.یکی از فعالیت های علمی او ارائه ترجمه ای تحت اللفظی از قران کریم است.ترجمه او ترجمه ای دقیق از قران است بلونه ای که کلیه کلمات و افعال یک به یک ترجمه شده اند اما به دلیل آنکه ساختار زبان فارسی در ترجمه رعایت نشده است از سلامت و روانی دوزم برخوردار نیست.یکی از نکات قابل توجه این ترجمه مطالب تفسیری است که در حاشیه ترجمه آمده است.این مطالب شامل فضائل و خواص برخی از آیات (مانند 110 سورۀ کهف)یا تفسیر آنها بنابر روایات منقول از ائمه (ع)می باشد.در مواردی نیز واژه های کلمات مشکل را توضیح داده است ترجمه مرحوم توانی در سال 1337 در تهران منتشر شد.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.