سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ایدئولوژیک
نویسنده :
نژاد حقیقی، بهدخت
تاریخ نشر :
1388
ناشر :
سخن
زبان:
فارسی
شابک :
3-374-372-964-978
محل نشر :
تهران
کد کنگره :
7ت4ن/6/60 BP
چکیده کتاب
بررسی تفاوت های معنایی و تمایز ترجمه ها از یکدیگر می باشد.
مجموعه حاضر در پنج فصل تدوین شده است. در فصل نخست از مفهوم ترجمه، امکان آن، مرور تاریخی نظریه های ترجمه در غرب، انواع ترجمه و ضرورت ترجمه قرآن و ارزش آن سخن گفته شده است. در فصل دوم جواز ترجمه قرآن به بحث گرفته شده است به گونه ای که گرایش های صحابه و تابعین در ترجمه و نیز موافقان و مخالفان ترجمه در عصر حاضر مطرح گردیده است. در فصل سوم که موضوع اصلی کتاب است در باره هر آنچه که به نوعی زمینه برخورد ایدئولوژیک با متن را چه از لحاظ نظری و عملی فراهم آورده، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم برخی از متون منتخب و پدیدآورندگان آن معرفی شده است. در فصل پایانی برخی از آیات مورد بحث انتخاب شده و با مقایسه ترجمه های آن آیات و نیز اختلاف در سه سطح واژگان، جمله و بافتِ متن مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده بر این باور است که دایره واژگان، پتانسیل موجود زبان، جابه جایی های نحوی، کاستن و افزودن به جملات، افزودن و کاستن های تبیینی و امثال آن از جمله مواردی هستند که با مصداق مشخص آیات و ترجمه هاشان نشان داده می شوند.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
نظریه های ترجمه، جواز ترجمه، متون منتخب، بافتِ متن، تفاوت ترجمه ها، ایدئولوژیک
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.