سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
فارسی (افغانی)
مترجم :
گروهی از قرآن پژوهان افغانستان
تاریخ تدوین :
1323ق
قرن :
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
ترجمه فارسی (افغاني)نام ترجمه ای همراه با تفسیر است که به کوشش گروهی از قران پژوهان افغانستان بر مبنای ترجمه و تفسیر اردو انجام گرفته است و بعد (دانش نام قران و قران پژوهی ج ص 545)گر چه این ترجمه تحت اللفظی و واژه به واژه است اما به دلیل آنکه پاره ای شروع تفسیری نیز به همراه دارد به نام تفسیر کابلی شهرت یافته است.نویسنده این اثر محمد حسن دیو بندی و شیعه احمد دیو بندی است چاپ نخست این اثر به گفته ناشر افغانی در سال 1323 زیر نظر هیأتی از علمای جیر این کشور به فارسی برگردانده و در پیچ مجله چاپ شده است .دائره المعارف تشیع ج 4 ،ص 215)
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.