سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
بصیر الملک
مترجم :
میرزا محمد طاهر مستوفی کاشانی ملقب به بصیر الملک
تاریخ تدوین :
1270 هـ ق
قرن :
روش:
تحت اللفظی
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
میرزا محمد طاهر مستوفی کاشانی ملقب به بصیر الملک (1249 – 1330 هـ ق) از رجال فرهنگی دربار ناصر الدین شاه بوده است . از وی در حوالی سال 1311 هـ ق ترجمه ای از قرآن چاپ شده شد (محمد حسن آقا بزرگ تهرانی الذریعه الی تصانیف الشیعه ج 4 ص 127، دار الاضواء) این ترجمه که پس از انتشار به عنوان قرآن بصیر الملکی معروف شد سال ها مورد توجه و استقبال بوده است (عیار نقد بر ترجمان وحی ص 69) روش این ترجمه تحت اللفظی و تا حدودی روان است و تطبیق ترجمه با اصل آیه به طور نسبی رعایت شده است و این ترجمه اضافات و توضیحاتی را در میان متن همراه دارد که از اصل ترجمه تفکیک نشده است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.