سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
اصول و مبانی ترجمه قرآن همراه با نقد و بررسی ترجمه حزب ا ول قرآن کریم از پنج ترجمه
نویسنده :
نجار، علی
تاریخ نشر :
1381
ناشر :
کتاب مبین
زبان:
فارسی
شابک :
9-17-7556-964
محل نشر :
رشت
کد کنگره :
6الف 3 ن/8/63 BP
چکیده کتاب
نقد و بررسی ترجمه حزب اول قرآن به ضمیمه توضیح اجمالی پبرامون اصول و مبانی ترجمه قرآن می باشد.
مجموعه حاضر در چهار فصل تدوین گردیده است. در فصل نخست دیدگاه لغویین در باره واژه ترجمه مطرح و از مفاهیم ترجمه و ادله موافقان ترجمه قرآن نیز سخن به میان آمده است. نقش فقهای شیعه در ترجمه قرآن و پیشینه ترجمه قرآن در اسلام و نیز بررسی شیوه های ترجمه از دیگر مباحث این فصل است. در فصل دوم در باره شرایط مترجم و شرایط ترجمه قرآن مطالبی ارائه گردیده ، آن گاه دیدگاه آیت الله خوئی در این زمینه ذکر شده است، در ادامه پیش نیازهای ترجمه قرآن در مؤلفه هایی چون علم اشتقاق، صرف، نحو، قرائات، علم بلاغت، کلام، اصول فقه، ناسخ و منسوخ، تفسیر، درایه، فقه الحدیث و غیره به اختصار توضیح داده شده است. فصل سوم مشتمل بر اصول و مبانی ترجمه قرآن است که نویسنده به بحث در باره اصطلاحات در ترجمه قرآن، عدم ترادف در قرآن، نقش لغت و تضمین در ترجمه و لزوم رعایت مبانی کلامی، فقهی و نکات بلاغی در ترجمه قرآن، پرداخته است. وی همچنین در این فصل از نقش وجوه و نظائر و سیاق در ترجمه سخن گفته است. در فصل پایانی ترجمه حزب اول سوره بقره با توجه به ترجمه آقایان الهی قمشه ای، مکام شیرازی، ابوالفتح رازی، پورجوادی و میبدی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته که پژوهشگر پس از پایان هر آیه ترجمه پیشنهادی خود را مطرح کرده است.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
مبانی ترجمه، ترجمه حزب اول، موافقین ترجمه، پیشینه ترجمه، شرایط مترجم، پیش نیازهای ترجمه، سیاق
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.