سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
سيد ابرهيم بروجردي
مترجم :
سيد ابرهيم بروجردي
تاریخ تدوین :
1317
قرن :
روش:
محتوائي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
تفسير جامع اثر سيد محمدابراهيم بروجردي، تفسيري به زبان فارسي و در هفت جلد است. اين اثر از تفاسير روائي معاصر است كه از زاويه حديث به تفسير نگريسته است و همواره معاني آيات را با جستجو در روايات دنبال كرده است. (سير تطور تفاسير شيعه، ص 147)
وي بخشي از تفسير خود را به ترجمه آيات اختصاص داده است. اين بخش قسمت بالاي هر صفحه را تشكيل مي‌دهد و به طور مجزا ارائه شده است. ترجمه بروجردي از قرآن، ترجمه‌اي بسيار روان و گوياست كه به روش محتوا به محتوا و با رعايت ساختار زبان فارسي صورت گرفته است. با آنكه مترجم در تفسير خود روايات تفسيري را به طور كامل دخالت داده و سعي مي‌كند تا آنجا كه ممكن است آيات رابه شأن و مقام ائمه (ع) مربوط كند اما در ترجمه خود ـ حتي در آياتي مانند اكمال دين، تطهير و ولايت ـ نيز به ترجمه محض آيات پرداخته است و ديدگاههاي تفسيري خود را تأثير نداده است.
اين تفسير و ترجمه نخستين بار در سالهاي 1317 - 1324 ش توسط كتابخانه صدر تهران چاپ شده است و از اين جهت بايد آن را در شمار نخستين ترجمه‌هاي تفسيري معاصر از قرآن به نام برد كه بر ترجمه الهي قمشه‌اي نيز مقدم است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.